Co wpływa na możliwość oznaczeń w chromatografii gazowej?

Chromatografia gazowa jest jedną z najczęściej stosowanych technik analizy instrumentalnej. Jest techniką bardzo dobrze poznaną i opisaną. W literaturze można spotkać opracowane gotowe programy (metody) temperaturowe pozwalające na oznaczanie poszczególnych substancji, należy jednak pamiętać, że bezpośrednie kopiowanie gotowych metod nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Roztwory mianowane – już w naszym katalogu

Cały czas nie ustajemy w rozwoju i poszerzamy swoją ofertę. Nowy produkt należy do kategorii roztworów mianowanych, które mogą już Państwo znaleźć w naszym katalogu online pod numerem W-15-001.