Sigmatik i dzieci

26 czerwca pracownicy firmy Sigmatik przeprowadzili warsztaty i pokazy chemiczne dla dzieci z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Aparatura pomiarowa – zaufane narzędzie analityka

Analiza chemiczna opiera się na dwóch podstawowych filarach: – zaufaniu do jakości certyfikowanych materiałów odniesienia, – pewności co do poprawności pracy aparatury pomiarowej. O ile w przypadku zaufania do jakości materiałów odniesienia osoba, która je użytkuje zazwyczaj całkowicie opiera się na wartościach zawartych w dostarczonym certyfikacie analitycznym, o tyle sprawdzenie poprawności pracy aparatury pomiarowej leży… Czytaj dalej »

Co wpływa na możliwość oznaczeń w chromatografii gazowej?

Chromatografia gazowa jest jedną z najczęściej stosowanych technik analizy instrumentalnej. Jest techniką bardzo dobrze poznaną i opisaną. W literaturze można spotkać opracowane gotowe programy (metody) temperaturowe pozwalające na oznaczanie poszczególnych substancji, należy jednak pamiętać, że bezpośrednie kopiowanie gotowych metod nie jest najlepszym rozwiązaniem.