Analiza chemiczna opiera się na dwóch podstawowych filarach:
- zaufaniu do jakości certyfikowanych materiałów odniesienia,
- pewności co do poprawności pracy aparatury pomiarowej.

O ile w przypadku zaufania do jakości materiałów odniesienia osoba, która je użytkuje zazwyczaj całkowicie opiera się na wartościach zawartych w dostarczonym certyfikacie analitycznym, o tyle sprawdzenie poprawności pracy aparatury pomiarowej leży całkowicie po stronie użytkownika.

Czytaj dalej »

Chromatografia gazowa jest jedną z najczęściej stosowanych technik analizy instrumentalnej. Jest techniką bardzo dobrze poznaną i opisaną. W literaturze można spotkać opracowane gotowe programy (metody) temperaturowe pozwalające na oznaczanie poszczególnych substancji, należy jednak pamiętać, że bezpośrednie kopiowanie gotowych metod nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Czytaj dalej »