Ponieważ jedną z idei przyświecających naszej działalności jest stały rozwój i dbałość o zadowolenie i spełnienie wymagań klienta, nie ustajemy w poszerzaniu swojej działalności.

Korzystając z usług Sigmatik mogą Państwo liczyć na:

  • spersonalizowane rozwiązania,
  • doświadczony zespół ekspertów,
  • poufność,
  • krótki termin realizacji zleceń,
  • zaprojektowaną jakość (Quality by Design).

Wzorce kalibracyjne

Odpowiednie przygotowanie wzorców kalibracyjnych pozwala na prawidłową weryfikację pracy aparatury pomiarowej. Dlatego szczególnie dbamy o czystość materiałów niezbędnych do produkcji naszych wzorców, oraz o stabilne warunki produkcji. Dla wygody naszych klientów przygotowujemy pakiety wzorców kalibracyjnych w różnych stężeniach.
Elastycznie reagujemy na potrzeby naszych klientów – oferujemy wzorce specyficzne, przeznaczone do konkretnych zastosowań. Możemy przygotować wzorzec substancji o dowolnym stężeniu i w dowolnym rozpuszczalniku.

Pestycydy

Odpowiednie przygotowanie wzorców pestycydów pozwala na prawidłową weryfikację jakości produktów spożywczych. Dlatego szczególnie dbamy o czystość materiałów niezbędnych do produkcji naszych wzorców oraz o stabilne warunki produkcji. Dla wygody naszych klientów przygotowujemy pakiety wzorców pestycydów o różnych stężeniach i w różnych rozpuszczalnikach. Elastycznie reagujemy na potrzeby naszych klientów – oferujemy wzorce specyficzne, przeznaczone
do konkretnych metod analitycznych. Możemy przygotować gotowe do użycia krzywe kalibracyjne dostosowane
do indywidualnych potrzeb klienta.

Modyfikatory matrycy

Dokładne przygotowanie modyfikatorów matrycy pozwala na osiąganie wiarygodnych wyników pomiarowych. Dlatego przykładamy szczególną wagę do czystości substancji używanych do produkcji modyfikatorów matrycy. Mamy świadomość
jak ważna jest wiedza o śladowych zanieczyszczeniach, dlatego w naszych modyfikatorach matrycy oznaczamy ponad 40 pierwiastków. Dla wygody naszych klientów każdy z naszych modyfikatorów jest dostępny w trzech różnych opakowaniach: 100, 250 i 500 ml. Oferujemy szeroki wachlarz modyfikatorów matrycy przeznaczonych do konkretnych zastosowań.
Jesteśmy elastyczni – możemy wytworzyć modyfikator matrycy na zamówienie o dowolnym składzie i objętości.

Rozwój i optymalizacja metod analitycznych

Specjalizujemy się w rozwoju i optymalizacji metod analitycznych w następujących obszarach:

- GC, GC/MS,
- HPLC, UHPLC, LC/MS, LC/MS/MS,
- ICP­OES, ICP­MS,
- qNMR (ilościowe pomiary techniką spektrometrii jądrowego rezonansu magnetycznego),
- przygotowania próbek do analizy różnymi technikami (SPE, SPME, reakcje otrzymywania
pochodnych analitu, derywatyzacja, mineralizacja).

Rozwój i optymalizacja metod analitycznych

Walidacja metod analitycznych

Nasz zespół specjalistów posiada bardzo duże doświadczenie w walidacji metod analitycznych zarówno według wymagań norm ISO 17025 i ISO 5725 jak i przewodników zatwierdzonych przez FDA I EMEA.

Walidacja metod analitycznych

Tworzenie modeli szacowania niepewności wyników pomiarów analitycznych

Podstawowym problemem w prawidłowym przedstawieniu wyniku analitycznego jest poprawne oszacowanie poziomu niepewności tego wyniku. Wielu naszych klientów spotyka się z problemem prawidłowego szacowania poziomu błędów pomiarowych.

Modele szacowania niepewności wyników pomiaru