Specjalizujemy się w rozwoju i optymalizacji metod analitycznych w następujących obszarach:

  • GC, GC/MS,
  • HPLC, UHPLC, LC/MS, LC/MS/MS,
  • ICP­OES, ICP­MS,
  • qNMR (ilościowe pomiary techniką spektrometrii jądrowego rezonansu magnetycznego),
  • przygotowania próbek do analizy różnymi technikami (SPE, SPME, reakcje otrzymywania pochodnych analitu, derywatyzacja, mineralizacja).

Dzięki zastosowaniu bardzo wydajnych wysokociśnieniowych systemów mineralizacji mikrofalowej podejmujemy się opracowania procedur mineralizacji bardzo trudnych próbek analitycznych – niemożliwych do osiągnięcia w innych systemach. Doradzamy również w zakupie sprzętu do bardzo trudnych mineralizacji.

Każdy projekt rozwoju nowej lub optymalizacji istniejącej metody analitycznej poprzedzony jest drobiazgową analizą statystyczną której wynikiem są statystyczne plany eksperymentów. Wynikiem takiego podejścia do projektowania metod jest otrzymywanie bardzo wydajnych metod analitycznych przy znaczącym skróceniu czasów eksperymentów i obniżeniu kosztów.

Takie podejście do rozwoju metod jest podejściem preferowanym przez regulatorów rynku farmaceutycznego w Europie i USA (Quality by Design). Oferujemy przystosowanie do potrzeb Państwa laboratorium metod opisanych w normach międzynarodowych jak i rozwój nowych metod. Do każdej z rozwiniętych metod możemy zaproponować pakiety wzorców kalibracyjnych w zakresie roboczym opracowanej metody oraz materiały testowe do szkolenia personelu w zakresie nowych metod. Oferujemy pełne wsparcie przy transferze i wdrażaniu metody – w tym szkolenia personelu w Państwa laboratorium.

Doradzamy również w kompletowaniu wyposażania sprzętowego laboratorium, wspieramy Państwa naszym wieloletnim doświadczeniem w zakresie użytkowania sprzętu chromatograficznego co pozwala uniknąć kosztownych pomyłek przy zakupie wyposażania.

Na życzenie naszych klientów możemy przeprowadzić niezależne testy sprawności aparatury analitycznej oferowanej przez różnych producentów w celu wskazania najbardziej odpowiedniej do Państwa potrzeb. Takie podejście pozwala uniknąć błędów przy wyborze sprzętu dzięki korzystaniu z wiedzy niezależnego audytora.