Rośnie liczba zadowolonych klientów, którzy zlecają naszemu zespołowi indywidualne zlecenia,
wykonywane specjalnie na zamówienie. W ostatnim czasie do grona naszych kontrahentów dołączyła
firma Kriosystem sp. z o.o.

Kriosystem sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, którego misją jest rozwijanie najnowocześniejszych technologii kriogenicznych. W ramach swojej działalności doświadczony zespół specjalistów zajmuje się dostarczaniem różnorodnych urządzeń i instalacji, które znajdują zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w nauce czy przemyśle.

Na zlecenie tej firmy zajmowaliśmy się opracowaniem metody kontroli jakości dla procesu mycia
elementów urządzeń medycznych. Kriosystem sp. z o.o. to eksperci z zakresu kriogeniki i kriotechnologii.
Specjalizują się kriogenice helowej, kriogenicznych aparaturach laboratoryjnych, produkcji i serwisie kriogenicznych systemów próżniowych oraz sprzętach kriogenicznych wykorzystywanych w medycynie
(jak aparat ks-2, który jest przenośnym urządzeniem, umożliwiającym przeprowadzanie profesjonalnych zabiegów kriochrirugicznych w warunkach ambulatoryjnych).

Są także producentami rurociągów izolowanych próżniowo VIP (Vacuum Insulated Piping), które pozwalają
na redukcję straty medium przez odparowanie nawet dwudziestokrotnie w porównaniu do tradycyjnie izolowanych układów.

Bardzo cieszymy się, że możemy współpracować z tak ciekawymi przedsiębiorstwami, które powodują,
że możemy wzajemnie się rozwijać.