Jeden z naszych ostatnio zrealizowanych projektów dotyczył opracowania metody pomiaru zawartości żelaza w liposomowej formulacji żelaza. Naszym zleceniodawcą była firma Lipid System sp.z o.o., zajmująca się opracowywaniem i wprowadzaniem do obrotu kierowanych nośników leków.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że po raz kolejny mieliśmy okazję do współpracy z innowacyjnym przedsiębiorstwem i ambitnymi ludźmi. To nie pierwszy wspólny projekt stworzony z Lipid Systems – jakiś czas temu na zlecenie tej firmy opracowywaliśmy metody oznaczania cholesterolu w liposomowej doksorubicynie, będącej częścią leku onkologicznego.

Lipid Systems sp. z o.o. to wrocławska firma zajmująca się pracami w obszarze nanotechnologii farmaceutycznej. Głownym celem tego podmiotu jest opracowywanie formulacji opartych o nanonośniki lipidowe oraz liposomowe.

W ramach swoich działań firma opracowuje metody analityczne oraz technologie wytwarzania wraz z projektem linii technologicznej.

Wartym wspomnienia jest fakt, że jest to jedyne w Polsce przedsiębiorstwo zajmujące się opracowywaniem liposomowej postaci leków, a jednym z jej dokonań jest stworzenie liposomowej postaci doksorubicyny.

Lipid Systems sp. z o. o. to została powołana przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Dzięki jej działaniom, ukierunkowanym na opracownaie kierowanych nośników leków, będzie można znacznie zmniejszyć toksyczność przeciwnowotworowych preparatów farmakologicznych.