Istnieją projekty, które dostarczają szczególnej satysfakcji. Jednym z takich zleceń była nasza niedawna współpraca z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Polska Akademia Nauk to ogólnokrajowa instytucja naukowa o samodzielnym charakterze, która służy rozwojowi i promocji nauki. Misją Akademii jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych.

Na zlecenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, opracowaliśmy metodę pomiarów metabolicznych techniką ilościowej spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego.

Polska Akademia Nauk została założona w roku 1951. Skupia w swoim składzie najwybitniejszych polskich i zagranicznych uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym, autorytetem oraz posiadających nieposzlakowaną opinię. Liczba uczonych, zrzeszonych w PAN nie przekracza 350 członków krajowych i około 200 członków zagranicznych.

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN zajmuje się badaniami z zakresu biologii medycznej oraz medycyny klinicznej. Przedmiotem badań prowadzonych w Instytucie są przede wszystkim mechanizmy chorób i uszkodzeń układu nerwowego oraz innych tkanek i narządów oraz metody ich leczenia.

Instytut powstał w 1967 roku pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, którą zmieniono na obecną nazwę w 2002 roku.

Współpraca z tak renomowaną instytucją państwową, jaką jest Akademia, jest dla nas szczególnym wyróżnieniem i powodem do satysfakcji. Świadczy też o wysokim poziomie naszej firmy – w różnych aspektach, a szczególnie w aspekcie naukowym oraz dotyczącym jakości produktów i usług.